Om

Det här är en klassblogg där högstadieelever, i år 7, publicerar en del av sitt skolarbete i svenska samt SO-ämnena.

Syftet med bloggen är främst att utveckla skrivandet hos eleverna. Genom publicerandet ökas motivationen då inte bara läraren blir mottagare. Eleverna kan själva ta del av varandras arbeten och finna idéer och inspiration hos varandra och blir på så sätt både författare och mottagare. Lärmiljön breddas från det traditionella klassrummet till att vara en ytterligare en lärmiljö och plattform på internet. Bloggen kommer initialt användas i ämnet svenska. Nedan följer några av de mål vi arbetar mot och som eleverna syftar att utveckla: (lgr11 – Läroplan för den svenska grundskolan)

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Genom att använda internet som arbetsverktyg lär vi oss att förhålla oss till källor och information samtidigt som vi tar ställning till hur vi vill att vår egen publicerade information skall beaktas. Vi producerar främst egna texter och bilder och de sammanhang vi använder andra material så är vi noga med upphovsrätten. Vi frågar om lov innan vi publicerar upphovsrättskyddat material alternativ använder oss creative commonds.